Ridlägerdag 1 (8/8-2011)

Några av ridlägerdeltagarna

Cheryl på lägrets "projekthäst" PG som alla ska rida en gång under de 6 lägerdagarna och här utan B och lång.
video

Yvonne på PG med B och lång........
video
Kommentarer